תנאי רכישה
מדיניות החזרת מוצרים

מדיניות החזרת מוצרים

בהתאם להוראות החוק ניתן לבטל עסקה עד 14 ימים מקבלת המוצר ואו מקבלת מסמך הגילוי לפי המאוחר משניהם .

הודעה על הביטול תמסר בדואר ו/או בפקס ו/או בדוא"ל.

הלקוח ישלם דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ₪ הנמוך מבין שניהם.

החזרת המוצר לחברה תעשה על חשבון הלקוח.

במקרה וסיבת הביטול היא עקב פגם ו/או אי התאמה לא יגבו מהלקוח דמי ביטול והחזרת
המוצר תעשה על חשבון החברה.

לא ניתן לבטל נכסים פסידים כגון מסננים,מערכות לטיהור מים אשר חוברו לרשת המים.

בעסקת טרייד אין (שדרוג) במקרה של ביטול עסקה הלקוח לא יוכל לקבל בחזרה את אותו המכשיר שנמסר לחברה בתמורה הלקוח יקבל מכשיר אחר שווה ערך למכשיר שמסר.